Włodzimierz Witakowski: Własność lokali i wspólnoty mieszkaniowe