Waldemar Siemiński: Społeczne aspekty procesu metropolizacji w Polsce w literaturze naukowej