Waldemar Siemiński – Instrumenty i korzystne sytuacje partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym