Waldemar Siemiński i inni – Elektrownie wiatrowe w opiniach mieszkańców wsi leżących w ich sąsiedztwie