Waldemar Siemiński i inni – Elektrownie wiatrowe w opiniach mieszkańców wsi leżących w ich sąsiedztwie

Waldemar Siemiński, Zofia Bida-Wawryniuk, Paweł Sudra Elektrownie wiatrowe w opiniach mieszkańców wsi leżących w ich sąsiedztwie