Redakcja

Rada Programowa

Marek Bryx, Maciej Cesarski, Iwona Jażdżewska, Bartłomiej Kolipiński,
Piotr Lorens (przewodniczący), Teresa Topczewska, Marzena Suchocka,
Halina B. Szczepanowska, Barbara Szulczewska

Kolegium Redakcyjne

Bożena Goślicka (sekretarz), Aleksandra Jadach-Sepioło,
Waldemar Siemiński (redaktor naczelny), Edyta Tomczyk, Agata Warchalska-Troll

Redakcja i korekta

Edyta Tomczyk

Adres Redakcji

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
03-728 Warszawa, ul. Targowa 45

Sekretarz Redakcji: (022) 619 19 03,  goslicka@igpim.pl

Zamówienia oraz pytania dotyczące publikacji prosimy kierować:

• bezpośrednio przez stronę: www.kippim.krakow.pl/wydawnictwa

• e-mailem: oficyna@irm.krakow.pl

• telefonicznie 12 634 23 22 wew. 28

• faxem 12 633 94 05

• listownie na adres:

Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa,
ul. Cieszyńska 2, 30–015  Kraków

 

 

ISSN 0137-3617


Dodaj komentarz