Ilona Morawska: Gettoizacja przestrzeni, czyli osiedla zamknięte w strukturze miast Polski i zagranicy