Dorota Grzymała: Aspekty przestrzeni według Profesora Wiktora Zina