Kategoria: Człowiek i Środowisko

Marzena Suchocka, Agnieszka Kosiba – Ile warte są usługi ekosystemów świadczone przez drzewa przyuliczne? Analiza na przykładzie wybranych ulic w Warszawie

Marzena Suchocka, Agnieszka Kosiba Ile warte są usługi ekosystemów świadczone przez drzewa przyuliczne? Analiza na przykładzie wybranych ulic w Warszawie  

Waldemar Siemiński i inni – Elektrownie wiatrowe w opiniach mieszkańców wsi leżących w ich sąsiedztwie

Waldemar Siemiński, Zofia Bida-Wawryniuk, Paweł Sudra Elektrownie wiatrowe w opiniach mieszkańców wsi leżących w ich sąsiedztwie  

Marek Sitarski i inni – Struktura roślinna parku praskiego określona za pomocą modelu I-TREE ECO

Marek Sitarski, Magdalena Jędraszko-Macukow, Paweł Sudra, Nina Carewicz Struktura roślinna parku praskiego określona za pomocą modelu I-TREE ECO  

Waldemar Siemiński – Instrumenty i korzystne sytuacje partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym

Waldemar Siemiński Instrumenty i korzystne sytuacje partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym  

Teresa Topczewska – Miejskie obszary funkcjonalne ośrodków wojewódzkich i obszary metropolitalne. Aktualna sytuacja planistyczna

Teresa Topczewska Miejskie obszary funkcjonalne ośrodków wojewódzkich I obszary metropolitalne. Aktualna sytuacja planistyczna  

Krzysztof Gasidło – Zagospodarowanie terenów i obiektów poprzemysłowych w Polsce. Przegląd realizacji 1989–2016

Krzysztof Gasidło Zagospodarowanie terenów i obiektów poprzemysłowych w Polsce. Przegląd realizacji 1989–2016