Bartłomiej Kolipiński: Decyzja o warunkach zabudowy – wykładnia historyczna