Redakcja

Rada Programowa

Edmund Kaca (przewodniczący), Maciej Kozierkiewicz, Zbigniew Strzelecki, Tadeusz Sumień, Barbara Szulczewska

Kolegium Redakcyjne

Iwona Jażdżewska, Maciej Nowakowski, Waldemar Siemiński (redaktor naczelny), Barbara Szulczewska, Teresa Topczewska, Bożena Goślicka (sekretarz redakcji)

Adres Redakcji

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa
03-728 Warszawa, ul. Targowa 45

Sekretarz Redakcji: (022) 619 19 03,  goslicka@igpim.pl

Kolportaż wydawnictw: (022) 619 04 62, j.witkowska@igpim.pl

www.igpim.pligpim@igpim.pl


Dodaj komentarz