Maciej Cesarski: Adam Andrzejewski (1914–1998) i Jego środowisko mieszkalne – konsekwencje badawcze