3-2018

 

Numer:   3

Rok:   2018

KUP

Autor Tytuł Strona
Krzysztof Gasidło Zagospodarowanie terenów i obiektów
poprzemysłowych w Polsce.
Przegląd realizacji 1989–2016
5
Teresa Topczewska Miejskie obszary funkcjonalne ośrodków
wojewódzkich i obszary metropolitalne.
Aktualna sytuacja planistyczna
31
Waldemar Siemiński Instrumenty i korzystne sytuacje partycypacji
społecznej w planowaniu przestrzennym
51
Marek Sitarski,
Magdalena Jędraszko-Macukow,
Paweł Sudra, Nina Carewicz
Struktura roślinna parku praskiego określona za
pomocą modelu i-Tree Eco
63
Waldemar Siemiński,
Zofia Bida-Wawryniuk, Paweł Sudra
Elektrownie wiatrowe w opiniach mieszkańców wsi
leżących w ich sąsiedztwie
89
Marzena Suchocka,
Agnieszka Kosiba
Ile warte są usługi ekosystemów świadczone przez drzewa przyuliczne?
Analiza na przykładzie wybranych ulic
w Warszawie
117
FELIETON
Bartłomiej Kolipiński Historia decyzji o warunkach zabudowy
(WZ) – krótkie przypomnienie
133