Miesiąc: Luty 2019

Dorota Grzymała: Aspekty przestrzeni według Profesora Wiktora Zina

Dorota Grzymała Aspekty przestrzeni według Profesora Wiktora Zina  

Ilona Morawska: Gettoizacja przestrzeni, czyli osiedla zamknięte w strukturze miast Polski i zagranicy

Ilona Morawska Gettoizacja przestrzeni, czyli osiedla zamknięte w strukturze miast Polski i zagranicy  

Waldemar Siemiński: Społeczne aspekty procesu metropolizacji w Polsce w literaturze naukowej

Waldemar Siemiński Społeczne aspekty procesu metropolizacji w Polsce w literaturze naukowej  

Agata Kmieć: Mieszkania wspomagane w Stargardzie – Program „Potrzebny Dom”

Agata Kmieć Mieszkania wspomagane w Stargardzie – Program „Potrzebny Dom”  

Włodzimierz Witakowski: Własność lokali i wspólnoty mieszkaniowe

Włodzimierz Witakowski Własność lokali i wspólnoty mieszkaniowe  

Maciej Cesarski: Socjologia mieszkalnictwa w Polsce – geneza, rozwój i przyszłość

Maciej Cesarski Socjologia mieszkalnictwa w Polsce – geneza, rozwój i przyszłość  

Maciej Cesarski: Adam Andrzejewski (1914–1998) i Jego środowisko mieszkalne – konsekwencje badawcze

Maciej Cesarski Adam Andrzejewski (1914–1998) i Jego środowisko mieszkalne – konsekwencje badawcze   

Bartłomiej Kolipiński: Decyzja o warunkach zabudowy – wykładnia historyczna

Bartłomiej Kolipiński Decyzja o warunkach zabudowy – wykładnia historyczna