1-4 2006


Spis Treści

ARTYKUŁY

Autor

Tytuł

Strona

Cecylia Rozkwitalska, Wojciech Dembiński, Józef Kiewel, Maciej Kozierkiewicz Komunikacja tramwajowa w Polsce i perspektywy jej rozwoju. 5
Maria Czechowicz Koncepcja rozwoju infrastruktury komunalnej w aspekcie standardów Unii Europejskiej – gospodarka odpadami 37
Maximilian Mendel Monitoring housing markets – a chance for Warsaw? 59
Maciej Cesarski W związku z artykułem Maksimiliana Mendla „Monitorowanie rynków mieszkaniowych – szansa dla Warszawy?” 85
Marcin Mucha Kryzysogenny wzrost cen na polskim rynku mieszkaniowym 97
Romuald Dylewski Urban sprawl – żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Potrzeba racjonalizacji 109
Janusz Radziejowski Wybrane problemy rozwoju miast na przełomie XX i XXI wieku 135

Dodaj komentarz