1-4 2005


Spis Treści

ARTYKUŁY

Autor

Tytuł

Strona

Waldemar Siemiński Planowanie rozwoju w powiatach 5
Teresa Topczewska Strategiczne plany rozwoju powiatów 21
Wanda Stolarska Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego – refleksje
35
Piotr Fogel, Mariusz Kistowski Kryteria pojemności przestrzennej
dla potrzeb planowania przestrzennego w świetle strategii dla środowiska
miejskiego
51
Sławomir Anusz Wykup ziemi rolniczej przez cudzoziemców 69
Maciej Cesarski Regionalne zmiany demograficznych wyznaczników
potrzeb mieszkaniowych w Polsce – 1988-2002
93

RECENZJA

Autor

Tytuł

Strona

Andrzej Jędraszko Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce. Drogi i bezdroża regulacji ustawowych (rec. Teresa Topczewska) 115

Dodaj komentarz