1-2014


Spis Treści

ARTYKUŁY

Autor

Tytuł

Strona

Debata Założenia konkursu miast „Lider zrównoważonego gospodarowania
przestrzenią” – debata merytoryczna (opr. Piotr Fogel i Barbara Kluza)
5
Debata Jeremi Pudliszak, Łukasz Olędzki: Program konsultacji społecznych
dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania
17
Teresa Topczewska, Cezary Maliszewski Suburbanizacja
a jakość dokumentów planistycznych gmin – na przykładzie gmin podwarszawskich
23
Waldemar Siemiński Geneza i historia partycypacji społecznej
w kształtowaniu przestrzeni
45
Mariusz Rogulski Gromadzenie danych o zakresie korzystania ze
środowiska oraz o wysokości należnych opłat na przykładzie emisji
63
Leszek Sobczyński Odległości drzew i krzewów od obiektów
budowlanych i innych w Polsce – stan aktualny
79
Marek Geszprych Zrzeszenia leśne w polskim systemie prawnym
dawniej i dziś
125

KOMUNIKATY

Autor

Tytuł

Strona

Maciej Nowakowski Sto lat planowania przestrzeni polskich miast.
Prezentacja książki
145Dodaj komentarz