Historia

Niezmmiennie wysoki poziom od 1977 roku.

Jakość

Tylko recenzowane artykuły.

Specjalizacja

Aktualne problemy, nowości i wyzwania w planowaniu przestrzennym.

Od 2019 r. Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa zawiesza wydawanie kwartalnika „Człowiek i Środowisko”. Zeszyt nr 4/2018 (w druku) będzie ostatnim, który się ukaże. Zapraszamy Autorów do publikowania w kwartalniku „Urban Development Issues” (www.prm-irm.com).

Najnowsze numery:

Najnowsze wydania kwartalnika

Nr 4/2018
Nr 3/2018
Nr 2/2018

Artykuły

Dorota Grzymała: Aspekty przestrzeni według Profesora Wiktora Zina

Dorota Grzymała Aspekty przestrzeni według Profesora Wiktora Zina  

Read more

Ilona Morawska: Gettoizacja przestrzeni, czyli osiedla zamknięte w strukturze miast Polski i zagranicy

Ilona Morawska Gettoizacja przestrzeni, czyli osiedla zamknięte w strukturze miast Polski i zagranicy  

Read more

Waldemar Siemiński: Społeczne aspekty procesu metropolizacji w Polsce w literaturze naukowej

Waldemar Siemiński Społeczne aspekty procesu metropolizacji w Polsce w literaturze naukowej  

Read more