Historia

Niezmmiennie wysoki poziom od 1977 roku.

Jakość

Tylko recenzowane artykuły.

Specjalizacja

Aktualne problemy, nowości i wyzwania w planowaniu przestrzennym.

Konkurs na artykuł pokonferencyjny!

W związku z konferencją Rola zarządcy zasobu mieszkaniowego w kształtowaniu koncepcji Smart City, która odbędzie się w dniach 15-17 października 2018 roku w Częstochowie, Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa ogłasza konkurs na artykuł pokonferencyjny w ramach dwóch prowadzonych przez siebie ścieżek tematycznych

Najnowsze numery:

Najnowsze wydania kwartalnika

Planowanie przestrzenne 
Prawna ochrona gruntów rolnych i leśnych
Aktualne problemy planowania przestrzennego